Skip links

fandíme příroděctíme řemeslodiskutujeme s vámitransparentní jednání

o projektu

Lesnicko-dřevařská komora se rozhodla zlepšit dialog lesnicko-dřevařského sektoru s veřejností a jejími volenými zástupci celostátní kampaní Hospodaříme s odpovědností.

Ta bude zahrnovat jak přímá setkání lesníků a zástupců dřevařského sektoru s veřejností a městskými zastupiteli nejprve v oblasti Ždánického lesa a Chřib a postupně po celé republice, tak i například vytvoření komunikačního webového portálu i debatu na sociálních sítích.

Proč Hospodaříme s odpovědností? Protože lesníci hospodaří v krajině a v lese již stovky let a přitom chrání přírodu.

A to, že je vůbec co chránit, je výsledkem lesnického hospodaření nikoliv výsledkem křiku aktivistů.

Dnes veřejnost neví, že téměř všechna chráněná místa začali nejprve chránit lesníci.

Jsme proti extrémismu všeho druhu, ekologický nevyjímaje. Jsme proti bezdůvodnému vyhlašování takzvané bezzásahové divočiny v hospodářské krajině.

Hospodaříme s odpovědností nejen vůči lesu, ale i vůči našim předkům a pro naše děti (a děti jejich dětí). Několik generací lesníků pěstovalo a chránilo les, který vysadili zase lesníci s pomocí lesních dělníků a dělnic, kterým les od nepaměti poskytoval živobytí. Bylo extrémně nezodpovědné k našim předkům, ale i k dnešním hospodářům i naší veřejnosti nechat miliardové hodnoty bez užitku shnít a zetlít. Lesy dospěly, práce mnoha hospodářů vrcholí obnovou lesa. Naši předkové věděli, že žádný strom neroste do nebe. A když budete chodit po lese, zjistíte, že mrtvého dřeva tam je dostatek a že právě proto hmyz, slimáci i jiná havěť má kde žít a právě proto tady je.

Lesníci a vlastníci se vždy snažili hospodařit udržitelným způsobem, tedy tak aby les plnil v rovnováze všechny funkce, nejen tu hospodářskou (ekonomickou), ale i rekreační, sociální a biologickou (nechci používat zprofanované slovo ekologickou. Hospodářský vysoký les nejlépe váže CO2, nejlépe čistí vzduch, nejlépe zachycuje vodu a nejlépe se v něm cítí zvířátka i lidé.

Takovýto les produkuje naši jedinou obnovitelnou surovinu – dřevo. S výrobky se dřeva je život přirozenější a šťastnější než z plasty s betonem nebo s kovy.

Práce v lese, jeho výchova a ochrana dává lidem obživu. Další zpracování dřeva vytváří nejen krásné věci a přidanou hodnotu, ale přináší do regionu další peníze a investice.

Z peněz za dřevo se financuje obnova lesa, péče o něj, jeho výchova a ochrana, ale i lesní infrastruktura, tedy cesty, mosty, lávky, úprava vodních toků, zařízení na zadržování vody a další věci, které jsou užitečné a lidé je mají rádi a používají je při svém odpočinku a relaxaci.

Jsme jednoznačně proti neuvážené a nekompetentní nezacílené ochraně hospodářsky využívaných lesních majetků. Už jsme si zažili dost ekologických katastrof rozpoutaných z neznalosti, nevědomosti nebo jen s naivního vnímání složitých vazeb v přírodě.

Všechny zvířátka, kytky, broučci motýlci jsou v lese právě proto, že se tam hospodaří. Kdyby tam nebyli, je něco špatně. Ale zde nic špatného není. Mnohem pravděpodobněji, téměř jistě ale bude teprve v okamžiku, kdy se tam hospodařit přestane. (mohu vyjmenovat mnoho příkladů, kdy se tak stalo).

Nejde o to, že nechceme nic měnit. My lesníci nejlépe víme, že vše v přírodě se neustále mění. Všechno je v pohybu. Počasí i naše znalosti a dovednosti.

Budeme srovnávat využívání tradičních, dlouhodobě osvědčených lesnických postupů s negativními důsledky ekologického aktivismu, kdy některé zájmové skupiny cíleně zneužívají zájmu veřejnosti o ochranu přírody a podsouvají a prosazují odborně mylná, mediálně zkratkovitá řešení.

Jejich konečným důsledkem, jak ukazují zkušenosti od nás i ze zahraničí, jsou nakonec negativní dopady na ekosystémy, ale i na běžný život občanů v dotčených regionech, bezpečnost pohybu v krajině, ohrožení majetku při lesních požárech a kalamitách, ale i na zaměstnanost či drobné podnikání (tedy na sociální role lesa).

Hospodaříme s odpovědností.
Hospodaříme pro Vás!